اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پروتکل بهداشتی فراموش شده، دُز‌های نزده و نابودی واکسن ۶۳۰ میلیارد تومانی!