بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتجهیزات نقشه برداری ومهندسیترجمه متون تخصصی روان شناسی

همایون شجریان: هزاردستان موسیقی را به دست طبیعت سپردیم / از اینکه این امکان نبود که میلیون‌ها نفر پدر را با دست خودشان به خاک بسپارند، از شما معذرت می‌خواهم