لنت ترمز ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ و ۲۰۷ و …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …

فوت یک نفر در اثر بیماری کرونا در همدان