دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)دستگاه سلفون کشفروش جیوه

مشکل بایدن برای توافق با ایران و احیای برجام چیست؟