تدریس خصوصی زبان آلمانیدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …مشاوره تلفنی روانشناسی