اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماحصل ۶۰ سال تست زنی
در سال‌های اخیر بسیاری درباره اینکه آیا کنکور ماموریت خود را به درستی ایفا کرده است یا نه ان‌قولت‌هایی وارد کردند و خواستار تغییر آن شدند. در نهایت تیرماه امسال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور ابلاغ شد. مصوبه‌ای که وزن بیشتری به امتحانات نهایی داد و از وزن امتحان کنکور کم کرد. مصوبه مخالفانی داشت، احمد توکلی، سیاستمدار اصولگرا در نامه‌ای آن را فاقد عدالت آموزشی خواند. این مصوبه تازه و به عبارت دیگر شکل تازه برگزاری کنکور اما چه ویژگی‌هایی دارد و آیا همان‌قدری فاقد عدالت آموزشی است که سیاستمداران می‌گویند؟ محمد وصال، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.