اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کدام خصوصیات را از پدر و کدام خصوصیات را از مادر به ارث می‌بریم؟