اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر هوایی از ویرانی عظیم در شهر هاتای ترکیه