اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبدالرحمن راشد: حمله به تاسیسات اصفهان ارسال یک پیام بود