با ابرچالش کم‌آبی چه باید کرد؟

با ابرچالش کم‌آبی چه باید کرد؟