اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | نحوه شهادت یک بسیجی در اغتشاشات کرج | گفتند بسیجی بزنیدش؛ لگد زدم | چاقو را کردم در پهلوی بسیجی | کسی که شهید را روی زمین کشید من بودم ...