اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | سایه دلتنگ غروبی خفه بود... | گوشه ای از شعرخوانی ابتهاج