تدریس خصوصی زبان آلمانیمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTنورپردازی کهکشانی فیبرنوری سقف …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

همسان‌سازی مورد نظر سازمان تامین اجتماعی استمرار و پایداری ندارد/ هنوز پیگیر لغو مصوبه مزد هستیم
بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: هیچ تضمینی برای استمرار همسان‌سازی حقوق در سال‌های بعد وجود ندارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیکه سازمان تامین اجتماعی به افزایش بیش از ۲۶ درصدی پایه مستمری رضایت نداده است، قرار است با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای جنبی، کف مستمری بازنشستگان کارگری به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. این درحالیست که بازنشستگان کارگری می‌گویند: امسال دولت با ۳۲ هزار میلیارد تومانی که جای بدهی از دولت گرفته می‌خواهد همسان‌سازی را اجرایی کند، از کجا معلوم که سال بعد دوباره بهانه‌ی کمبود اعتبار نیاورند و کار را زمین نگذارند؟! آیا هر سال شش ماه تمام باید منتظر بمانیم تا پول همسان‌سازی جور شود. در این شرایط آیت نیافر که از فعالان کمپین شش هزار امضا برای لغو مصوبه دستمزد امسال است، می‌گوید: خواسته اصلی ما در سطحی فراتر از اینها مطرح است؛ اصلاً همسان‌سازی در قوانین مزدی محلی از اعراب ندارد؛ باید پایه حقوق به اندازه تورم و سبد معیشت افزایش یابد حال چه مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را مبنا قرار دهیم و چه به ماده ۴۱ قانون کار استناد کنیم. وی با تاکید بر اینکه هنوز به دنبال لغو مصوبه دستمزد و میزان افزایش مستمری هستیم، می‌گوید: مطالبه‌ی مزد عادلانه تنزل‌‌یابنده نیست و نمی‌توان این مطالبه را به افزایش چند صد هزار تومانی مزایا مزدی یا افزایش ناشی از همسان‌سازی فروکاهید. به گفته این فعال صنفی، تنها مولفه‌ای که پایداری مزدی دارد، برای کارگران شاغل پایه حقوق و برای بازنشستگان پایه مستمری است و همین مولفه باید هر سال براساس قانون افزایش یابد. بازنشستگان معتقدند نباید با وعده‌ی اجرای همسان‌سازی، قانون را به این راحتی زیر پا بگذارند و از اجرای آن فرار کنند.