لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …اجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …تعمیر دستگاه بخور سرد

رییس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مستمری مددجویان، حق پرستاری افراد دارای معلولیت، یارانه مراکز شبانه روزی و هزینه معیشتی خانوارهای دارای فرزند سه قلویی خبر داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: به حول وقوه الهی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و مبلغ افزایش مستمری آنها از محل هدفمندی یارانه ها در تاریخ ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه پرداخت شد و یک میلیون و ۵۰ هزار خانوار شامل زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت که تحت پوشش دریافت مستمری سازمان بهزیستی هستند مستمری فروردین ماه خود را دریافت کرده و این مبلغ بر روی کارت آنها شارژ شد. وی ادامه داد: همچنین حق پرستاری معلولان دارای ضایعه نخاعی که شامل ۲۷ هزار نفر هستند  شارژ شده و مبلغ ۵۵۴ هزار تومان برای فروردین ماه در تاریخ ۲۰ فروردین ماه دریافت کرده اند. رییس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: یارانه مراکز نگهداری شبانه روزی افراد دارای معلولیت و سالمندان بر روی کارت بانکی مراکز در هفته پایانی فروردین ماه شارژ شد همچنین یارانه مراکز نگهدرای سالمندان و افراد دارای معلولیت به ملبغ ۹۲۴ هزار تومان برای هر سالمند و معلولی که در این مراکز نگهداری می کنند، پرداخت شده است.  قبادی دانا خاطرنشان کرد: همچنین کمک هزینه معیشتی برای خانوارهای دارای فرزند سه قلویی و بیشتر که سن فرزندان آنها از بدو تولد تا ۷ سالگی است در هفته دوم فروردین ماه بر روی کارت بانکی خانوارها شارژ شده است.