ارائه انواع دستگاه حضور و غیابتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …مس الیاژی

هنر دولت باید این باشد که از معاند، مخالف قانونی بسازد