آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …سقف شیبدار در مشهد - سقف در مشهد …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

تحقق ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح آجر به آجر
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، مهراله رخشانی مهر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران درباره مدارس خشتی و گلی اظهار داشت: این مدارس اسفند سال ۹۸ جمع آوری شدند، امسال طرح آجر به آجر برای جذب مشارکت های اندک مدرسه سازی در حال اجرا است. وی با بیان این که طرح آجر به آجر یک طرح کوتاه مدت نیست،  افزود: جامعه هدف این طرح گسترده است و همه افراد را با هرمیزان مشارکتی دربرمی گیرد. میزان جمع آوری کمک های خرد و هرچه تعداد مشارکت کنندگان بیشتر باشد،  یعنی طرح موفق تر است چراکه بیشتر روی افراد و فرهنگ سازی خیرجمعی متمرکز شده است. ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای سال ۹۹ مدارس اختصاص می‌یابد رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره جمع آوری بخاری های نفتی هم گفت: اکنون فقط چهار درصد کلاس های درس با بخاری نفتی گرم می‌شود و از ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار کلاس درس به ۲۳ هزار کلاس درس رسیده است. رخشانی‌مهر با یادآوری این که ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای سال ۹۹ به این موضوع اختصاص می‌یابد، افزود:  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از همین محل به سازمان اختصاص می یابد و بیش از هزار میلیارد تومان برای نوسازی سیستم های گرمایشی و تجهیز هنرستان ها صرف می شود. وی یادآور شد: اختصاص درآمد ثابت پایدار مانند عوارض گاز یا سیگار برای سازمان نوسازی مدارس بسیار مهم است، در ردیف های متفرقه از محل عوارض سیگار، ۱۰ میلیارد تومان تخصیص می یابد. رییس سازمان نوسازی مدارس خاطرنشان کرد: سال گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن از محل مالیات بر ارزش افزوده یک درصد از ۲۰ درصد را برای نوسازی مدارس درنظر گرفته می شود که اگر شورای نگهبان نیز آن را تصویب کرد. حرکت به سمت ساخت مجتمع آموزشی حاجی میرزایی همچنین درباره ساخت مجتمع های آموزشی و اعلام آمادگی وزیر راه و شهرسازی برای مشارکت در ساخت این مجتمع‌ها اظهار داشت: یکی از اهداف زیر نظام فضا و تجهیزات سند تحول اجتناب از ساخت مدارس کوچک و حرکت به سمت مجتمع های آموزشی بزرگ است. وی افزود: این طرح برای سازمان نوسازی نیز جذاب است، مدیریت مجتمع های آموزشی به تعداد نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و از آن سو امکانات بهتری چون سالن ورزشی و... می توان در آن تعبیه کرد. در مجموع طرح مجتمع های آموزشی، اقتصادی تر خواهد بود.