تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …طراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ … نمایشگر وزن ،ترانسمیتر وزن و ترانسمیتر …