اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سایه روشن‌های تساوی ایران و سنگال؛ با امیدواری در مسیر قطر