رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …مس الیاژیفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …

لزوم دسترسی آزاد علمی همه کشورها برای رفع بحران‌های بین‌المللی