وان بادیسلفون کشنمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …دوره آموزش بازیگری

تظاهرات در حسکه سوریه علیه قانون سزار و اشغالگری آمریکا و ترکیه
اهالی روستای «تل عودة» در استان حسکه طی تظاهراتی نسبت به حضور نیروهای اشغالگر امریکایی و ترکیه و در مخالفت با قانون قیصر دست به اعتراض زدند. به گزارش ایسنا، اهالی روستای تل عودة در حومه شمال شرقی استان حسکه سوریه طی تظاهراتی نسبت به حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه و در مخالفت با قانون موسوم به "سزار" دست به اعتراض زدند. تظاهرات کنندگان تاکید کردند قانون ظالمانه قیصر علیه سوریه نقض قوانین بشری و بین المللی است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) تظاهرات کنندگان قانون سزار را نوع جدیدی از دشمنی با سوریه دانستند و بیان کردند مقاومت ملت، ارتش و رهبری سوریه حتما اثر این دشمنی جدید را ناکام خواهند گذاشت. تظاهرات کنندگان با آتش زدن پرچم امریکا و سر دادن شعارهایی خواستار خروج نیروهای امریکایی از کشور شدند و با در دست داشتن پلاکاردهایی قانون قیصر را محکوم کردند. انتهای پیام