اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خداحافظی سفیر برزیل با امیرعبداللهیان