تعمیر تلویزیون ال جیارائه انواع دستگاه حضور و غیابنمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …خرید مستقیم لباس زنانه از تولیدی

روایت دختر سردار سلیمانی از آخرین گفتگو با پدر/کاش می‌فهمیدم چرا به من گفتید بابا از دستم ناراحت نشو...