اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | بچه عصبانیت خود را سر مهراوه شریفی‌نیا خالی کرد: کی گل چید؟ چوب نیست اینجا؟