اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید |  حفر ۶ دریچه برای دسترسی به افراد گرفتار در طبقات پایینی متروپل