به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس ابلاغیه معاونت علمی و فناوری، تکالیف مندرج در نقشه جامع علمی کشور و ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی در کشور را بر عهده دارد. تاکنون ۱۹ فن‌بازار افتتاح شده و فن‌بازار خراسان شمالی، بیستمین دفتر منطقه‌ای فن‌بازار است. بر اساس توافقات صورت گرفته میان شـبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست و پـارک علم و فناوری اسـتان خراسان‌شـمالی، دفتر فن‌بازار در این منطقه با تولیت این نهاد، ایجاد و راه‌اندازی شد. میلاد صدرخانلو رئیس شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برنامه‌ریزی شده است در سال جدید فعالیت فن‌بازارهای تخصصی و منطقه‌ای برای سهولت معرفی محصولات فناورانه به بازار افزایش پیدا کند. وی رشد فن بازارهای منطقه ای را گامی در جهت تجاری‌سازی در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: افتتاح فن‌بازارهای منطقه‌ای بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی انجام می‌شود تا هر استان، فن‌بازار منطقه‌ای خود را داشته باشد و تجاری‌سازی فناوری در سطح استان که به دلیل دور بودن از پایتخت یا مراکز استان با بی‌توجهی مواجه شده است، رونق یابد. کد خبر 4859727 میترا سعیدی کیا