ثبت شرکت و برند صداقتآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)سررسید | سالنامه | سررسید 1400 …صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …

کمیسیون تخصصی محتوا و متون دروس معارف اسلامی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ششمین کمیسیون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامی برگزار شد و در این جلسه کتاب (انسان در اسلام) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، بر اساس معیارهای علمی مورد بازبینی قرار گرفته و به عنوان کتاب درسی یا کمک درسی بر اساس مقررات چاپ شود. همچنین در خصوص ابلاغ سرفصل‌های دارای اولویت، به گروه‌های معارف و منابع موجود مرتبط با آن‌ها مقرر شد، جلسات مشترک مدیریت امور دروس معارف اسلامی با گروه‌های علمی به صورت مجزا در هر گرایش برگزار شده و همچنین در انتخاب موارد، سرفصل‌ها و منابع فعلی مد نظر قرار گرفته و نتایج جلسات جهت ابلاغ، مجدداً در کمیسیون مطرح شود. کد خبر 5043598 زهرا سیفی