تعمیرات گاوصندوق-خدمات گاوصندوق …بلبرينگ انصاريتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانهولتر فشار خون NORAV آلمان

مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، امیرحسین بهروز از تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا ۲۰ مهرماه ۹۹ در سیستم  گلستان فراهم شد. مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور افزود: دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام کنند. کد خبر 5041459 زهرا سیفی