بلبرينگ انصاريفروش لوله مقواییفروش پلی آمیدنمایندگی لنت پارس

تحریف عقلانیت برای توجیه حماقت قطعنامه ۵۹۸ چه ربطی به مذاکره دارد!؟