جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

چرا هسته معاملات بورس مدام هنگ می‌کند؟