اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سید حسن نصرالله: صبر و آرامش هنر حاج قاسم بود