اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد