اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۶۶ بنال بلبل اگر با منت سر یاریستکه ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریستدر آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوستچه جای دم زدن نافه‌های تاتاریستبیار باده که رنگین کنیم جامه زرقکه مست جام غروریم و نام هشیاریستخیال زلف تو پختن نه کار هر خامیستکه زیر سلسله رفتن طریق عیاریستلطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزدکه نام آن نه لب لعل و خط زنگاریستجمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خالهزار نکته در این کار و بار دلداریستقلندران حقیقت به نیم جو نخرندقبای اطلس آن کس که از هنر عاریستبر آستان تو مشکل توان رسید آریعروج بر فلک سروری به دشواریستسحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدمزهی مراتب خوابی که به ز بیداریستدلش به ناله میازار و ختم کن حافظکه رستگاری جاوید در کم آزاریست تعبیر: خود را با زرق و برق دنیوی مشغول کرده ای. اما بدان که همه‌ی این‌ها تمام شدنی است و در اشتباه هستی. اینقدر دم از پول نزن، زیرا در چشم اهل ادب و معرفت بی ارزش می‌شوی، از این رو در راه کسب هنر و ادب هم به اندازه‌ی پول تلاش کن تا پیشرفتت بیشتر شده و در بین مردم محبوب‌تر شوی.