ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش انواع کپی استوک زیراکس،شارپ،توشیبا،ریسوگراف …خانه بمان و به جنگ چربیها برو:)