اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ظریف: اختلاف من و اکبری از CTBT شروع شد؛ او به شدت در وزارت دفاع آن زمان علیه CTBT صحبت و فضاسازی کرد