معرفی 35 گزینه پیشنهادی مردم و کارشناسان برای دولت رئیسی/ مردم چه افرادی را برای کابینه مناسب می‌دانند؟/ مشارکت بیش از 2 هزار نفری در نظرسنجی