اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کامیون های وارداتی سه میلیارد تومان گران تر عرضه می شوند| کارکرده با نام صفرکیلومتر در جاده های کشور