اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فازمتر: جلو آقا کریمم می خوای با بادیگارد بری؟