اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گزارشی ویدیویی از آخرین تمرین تیم ملی در سال ١۴٠١