اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آزاد: اجازه بدهید طرفدارانمان به استادیوم بیایند