اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قطعا برای 3 امتیاز مقابل سپاهان می‌جنگیم