اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول صربستان به سوئیس با ضربه سر میتروویچ