سه شنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۹ / 7 July, 2020
ابزار خودکشی
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ / خودکشی / ابزار خودکشی / سیانور
پیام‌های مدرن شدن ابزار خودکشی
در حالی کارشناسان افزایش آمار خودکشی را به نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی مرتبط می‌دانند که این روزها افراد سودجو از طریق فضای مجازی ابزار خودکشی را به‌سادگی در اختیار افرادی که قصد خودکشی دارند، قرار می‌دهند. در این میان، ابزاری که سریع‌تر آنها را به هدفشان برساند، بازار بهتری دارند.
۱۳۹۷/۱۱/۲۷
کشورهای جهان چطور از خودکشی در مترو جلوگیری می‌کنند؟ (فیلم)
امروزه جلوگیری از دسترسی به ابزار خودکشی در ایستگاه‌های مترو، معمول‌ترین روشی است که مقامات و مجریان به خدمت می‌گیرند. تحقیقات نشان می‌دهد کاهش دسترسی به خطوط قطار از طریق نصب موانع فیزیکی، تنها روش جلوگیری از خودکشی است که منجر به کاهش خودکشی‌ها در مترو می‌شود.
 •  •  •