چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ / 21 October, 2020
افزایش دریافتی کارگران از تیرماه
آیا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ / سازمان بازرسی کشور / فرامرز توفیقی / حق مسکن 300 هزار تومانی در سال 99 / افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران / دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال 99 / زمان اجرای حق مسکن 300 هزار تومانی / افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال / افزایش دریافتی کارگران از تیرماه
آیا دستمزد کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد؟
ایلنا: دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می‌کرد تا کارگران می‌توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰ هزار…
 •  •  •  •  •  •  •  •