جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
مغزه‌های حفاری
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ / مغزه‌های حفاری / پارک فناوری دانشگاه تهران
ایجاد آرشیو دیجیتال از مغزه‌های حفاری با ماشین بینایی ساخت محققان کشور
محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دستگاهی برای تفکیک مغزه‌های حفاری تولید کردند که این دستگاه می‌تواند آرشیو دیجیتال از داده‌های مربوط به مغزه‌ها ایجاد کند و امکان دسترسی به داده‌های معدنی را فراهم کند.
 •  •