دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۲۰ فروردین ـ ۹ آوریل ـ و به این گونه جنگ داخلی آمریكا پایان یافت


۲۰ فروردین ـ ۹ آوریل ـ و به این گونه جنگ داخلی آمریكا پایان یافت

ژنرال« رابرت لی » فرمانده نیروهای كنفدراسیون آمریكا ۹ آوریل ۱۸۶۵ تسلیم شد و جنگ پر تلفات داخلی آمریكا یایان یافت. لی پس از سقوط شهر ریچموند پایتخت كنفدراسیون ( حاكم نشین فعلی …

ژنرال« رابرت لی » فرمانده نیروهای كنفدراسیون آمریكا ۹ آوریل ۱۸۶۵ تسلیم شد و جنگ پر تلفات داخلی آمریكا یایان یافت. لی پس از سقوط شهر ریچموند پایتخت كنفدراسیون ( حاكم نشین فعلی ویرجینیا ) و از دست دادن خط دفاعی رودخانه اپاماتكسAppomattox تصمیم گرفت كه با ۲۷ هزار سرباز باقیمانده خود را به ایستگاه راه آهن لینچبرگ برساند و به كارولینای شمالی برود و با كمك نیروهای این ایالت كنفدراسیون به جنگ ادامه دهد كه راه را برخود بسته دید و تصمیم گرفت تسلیم شود .

وی پیش از ظهر ۹ آوریل طی یادداشتی تصمیم خود را به اطلاع ژنرال گرانت فرمانده نیروهای فدراسیون ( ایالتهای شمالی ) رساند و سه ساعت بعد با آجودان خود در ساختمان دادگاه شهرك اپاماتكس حاضر شد . ژنرال گرانت هم با افسرانش آمدند . لی نامه تسلیم خود را نوشت ، امضاء كرد و به گرانت داد و جنگ داخلی ۴ ساله آمریكا كه ضمن آن ۶۱۸ هزار نظامی ( ۲۵۸ هزار جنوبی و ۳۶۰ هزار شمالی ) كشته شدند و ویرانی وسیع و تلفات غیر نظامی بی شمار به بار آورد پایان یافت.

ژنرال گرانت پس از دریافت تسلیمنامه لی اجازه داد كه او ، افسران و سربازانش با اسبان و سلاحهای سبك خود به هرجا كه بخواهد بروند و تاکید کرد که هیچكدام از آنان به خاطر كارهایی كه تا آن روز انجام داده بودند مجازات نخواهد شد ، ولی از این پس هرگونه خطا مجازات خواهد داشت و سپس دو ژنرال دست یگدیكر را فشردند و از هم جدا شدند . همین " گذشت " باعث شد كه خصومت دنباله نداشته باشد.

نمونه این سیاست ۱۳۰ سال بعد در افریقای جنوبی در پیش گرفته شد و به ابتكار نلسون ماندلا پس از افتادن حكومت به دست اكثریت سیاهپوست هیچ سفید پوستی به خاطر آزار و حق كشی سیاهپوستان در گذشته مجازات نشد وبنابراین نظامات و اوضاع كشور برهم نخورد.