پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

سیدعلی تهرانی حکاک


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حکاک و خطاط
وی نستعلیق را نیکو و محکم می‌‌نوشت و در فن حکاکی مهارت کامل داشت.

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حکاک و خطاط
وی نستعلیق را نیکو و محکم می‌‌نوشت و در فن حکاکی مهارت کامل داشت.