سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

مراعات بیت المال


مراعات بیت المال

مشهور است که علی(ع) شبی وارد بیت المال شد و چگونگی تقسیم اموال را می نوشت که طلحه و زبیر، نزد ایشان رسیدند. به محض ورود آنها، امام، چراغی که در برابرش بود، خاموش کرد و دستور داد …

مشهور است که علی(ع) شبی وارد بیت المال شد و چگونگی تقسیم اموال را می نوشت که طلحه و زبیر، نزد ایشان رسیدند. به محض ورود آنها، امام، چراغی که در برابرش بود، خاموش کرد و دستور داد تا چراغی دیگر از خانه اش آوردند؛ آنان که از این برخورد امام، شگفت زده شده بودند، سبب آن را پرسیدند.

امام علی(ع) پاسخ داد: «کان زیته من بیت المال، ولاینبغی ان نصاحبکم فی ضوئه» روغن آن چراغ، از بیت المال بود، از این رو، سزاوار نیست که با شما در روشنایی اش هم نشینی کنیم!(۱)

۱. احقاق الحق، ج۸، ص۵۳۹