دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

سیاهچاله ای در مرکز کهکشانی دور دست!


سیاهچاله ای در مرکز کهکشانی دور دست!

اخترشناسان سیاهچاله ای را در مرکز کهکشانی بسیار دوردست در فاصله حدود ۱۲.۵ میلیارد سال نوری یافته اند که بیش از ۱۰ میلیارد برابر خورشید جرم دارد. این سیاهچاله سنگین وزن چنان …

اخترشناسان سیاهچاله ای را در مرکز کهکشانی بسیار دوردست در فاصله حدود ۱۲.۵ میلیارد سال نوری یافته اند که بیش از ۱۰ میلیارد برابر خورشید جرم دارد. این سیاهچاله سنگین وزن چنان دوردست است که تصور می شود در دورانی دیده می شود که عالم فقط ۷ درصد سن فعلی اش را داشته است. سیاهچاله در مرکز کهکشان، قرص گاز و غبار اطراف خود را می بلعد. اجرام با سرعت و حرکتی مارپیچی به مرز سیاهچاله نزدیک می شوند، جائی که به افق رویداد نزدیک است و پس از آن کشش گرانشی چنان زیاد است که حتی نور هم نمی تواند بگریزد. اما سیاهچاله نمی تواند تمام مواد در حال سقوط را یک جا ببلعد و بخشی از مواد در نزدیکی افق رویداد با سرعتی نزدیک به سرعت نور به صورت فوران( جت ) ذرات از دو سو به فضا پرتاب می شوند. اگر یک سر باریکه ذارات در امتداد خط دید ما باشد اخترشناسان این جرم را " بلازار " می نامند. این جرم، تابش شدیدی در تمام طیف های الکترومغناطیس دارد که به دلیل جت رو به ماست. تابش آنها در طول موج گاما بسیار شدید است به طوری که دیگر اجرام در این تابش ممکن است در فروغ بلازارها رنگ ببازند و در آسمان پیدا نشوند. یکی از دلایل جست و جوی بلازار ها این است که که پس از شناسایی آنها می توان منابع پرتوی گامای دیگر مثل ستاره های نوترونی را در کهکشان خودمان تمیز داد. امسال با پرتاب تلسکوپ فضائی پرتو گامایی به نام " گلاست " این چشمه های پرتو گاما به خوبی شناسایی خواهند شد.

http://sampadastronomer.blogfa.com/cat-۳.aspx