دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۵


● متولدین فروردین (بره):
فکر نمی کنی تصمیمی را که گرفتی شتاب زده بود به هر حال هنوز فرصت باقی است و با یک مروز دیگر می توان تصمیم های تازه ای گرفت ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه خواهد …

متولدین فروردین (بره):

فکر نمی کنی تصمیمی را که گرفتی شتاب زده بود به هر حال هنوز فرصت باقی است و با یک مروز دیگر می توان تصمیم های تازه ای گرفت ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه خواهد بود.

متولدین اردیبهشت (گاو):

در مسیری قرار گرفته ای که خودت می خواستی پس جای گله و نگرانی نیست و نمی توان کسی را در این راه مقصر دانست باید درباره مشکلات موجود چاره اندیشی کنی و راه درست را تشخیص دهی.

متولدین خرداد (دوقلوها):

دوستی می خواهد به تو کمک کند دست او را نباید برگرداند به نظر می رسد او جز خوبی و نیکی برای تو نمی خواهد اما تو همچنان بلند پروازی های خود را داری و از پذیرش حقیقت امتناع می کنی.

متولدین تیر (خرچنگ):

بهتر است از این آشفتگی و هرج و مرج خود را خلاص کنی کسیکه در زندگی خود برنامه ریزی نداشته باشد بهترین فرصتها را از دست می دهد از گذشته باید تجربه آموخت تا پیشرفت کرد.

متولدین مرداد (شیر):

باید خود را با شرایط هماهنگ سازی وقتی نمی توانی همه چیز را تغییر دهی ناچار باید با آن کنار بیایی اما با تلاش و ایمان می توانی شرایط بهتری را برای خود رقم بزنی.

متولدین شهریور (سنبله):

تلاشهای تو نتیجه خواهد داد باید کاری کرد که دوباره بین افراد خانواده تفاهم و آشتی برقرار شود این دشمنی ها و کینه ها را باید شست تا بر جای آن درخت دوستی بنشیند.

متولدین مهر (ترازو):

امتحان دشواری در پیش رو داری و باید خود را برای آن آماده کنی توان و استعداد اگر با هوشیاری و درایت باشد می تواند تو را در این آزمایش موفق گرداند هوشیاری خود را باید بالا ببری.

متولدین آبان (عقرب):

از تعصبهای کور باید دوری کرد هر مشکلی راه حل خاص خود را دارد که با سرانگشت تدبیر باید آنرا پیدا کرد عصبانیت و فریاد کشیدن نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه آنها را پیچیده تر هم می کند.

متولدین آذر (کمان):

بهتر است هر چه را که در سر داری با همسر خود در میان بگذاری زیرا محرم تر و مشفق تر از او کسی را نمی توان پیدا کرد به هر حال هر چه باشد او خیر و صلاح تو را می خواهد و در این هیچ تردیدی نیست.

متولدین دی (بز):

در برابر آزمایش دشواری قرار گرفته ای که باید از آن سربلند بیرون بیایی کسانی هستند که می توانند در این شرایط تو را یاری دهند به خدا توکل کن که بزرگترین پشتیبان نیکوکاران خواهد بود.

متولدین بهمن (ظرف آب):

می توانی برنامه های جدیدتری برای زندگی طرح ریزی کنی شاید با برنامه های جدیدتر هم زندگی را از یکنواختی خارج کنی و هم منافع بیشتری را عاید خود و خانواده کنی.

متولدین اسفند (ماهی):

جایی برای نگرانی نیست گتهی وقتها گذر زمان آتشهایی را خاموش می کند و کینه ها و کدورتهایی را خاکستر می سازد باید صبر کرد تا به مرور این آتش ها افسرده شود.