یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

میرزا صادق/محمدصادق ناطق اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۳۰)۱۲۳۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل او از ترکان اهل اصفهان بود. مادرش به مدینه طیبه نسبت داشت. وی مدتی در خوزستان و آذربایجان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۳۰)۱۲۳۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل او از ترکان اهل اصفهان بود. مادرش به مدینه طیبه نسبت داشت. وی مدتی در خوزستان و آذربایجان به سیاحت پرداخت و مداح و بزرگانی چون محمدعلی میرزا دولت‌‌شاه ، فرزند فتحعلی‌شاه بود و در ۱۲۲۸ق مقدمه‌ای بر "دیوان" شعر وی نوشت. ناطق در فن ماده تاریخ قدرتی داشت ، مشهور است که عدد ابجدی هر یک از مصراع‌‌های اکثر قصایدش ، ماده تاریخ سال یکی از وقایع می‌باشد. به آوردهٔ "الذریعه" وی کتابی به نام "بحرالالفاظ" در این فن دارد مشتمل بر جداول و ماده تاریخ‌‌هائی است که به فتحعلی‌شاه قاجار تقدیم کرده است. از دیگر آثار وی: قصیده‌ای در تاریخ اتمام تذهیب ایوان و گنبد مطهر حضرت معصومه (س) ، مشتمل بر ستایش آن حضرت و مدح فتحعلی‌شاه و توصیف گنبد مطهر و حاوی شصت ودو بیت که عدد ابجدی هر مصراع ، مطابق عدد همان سال مذکور می‌باشد؛ قصیده‌ای در تاریخ اتمام تعمیرات مدرسهٔ فیضیهٔ قم ، که به دستور فتحعلی‌شاه در ۱۲۱۷ق انجام گرفت ، که شمارهٔ ابیاتش نوزده بیت و عدد ابجدی حروف هر مصراع آن نیر مطابق عدد سال ۱۲۱۷ق می‌باشد؛ "دیوان" شعر.